Washbasins

Countertop washbasin ø40

Countertop washbasin ø40 art.7307

Countertop washbasin 60x38 cm

Countertop washbasin 60x38 cm art.7308

Countertop washbasin ø48

Countertop washbasin ø48 art.7333

Washbasin cm 50

Washbasin cm 50 art.7301

Countertop washbasin Ø37 h 46

Countertop washbasin Ø37 h 46 art.7305

CORE Washbasin H20

CORE Washbasin H20 art.7306

Washbasin cm 64

Washbasin cm 64 art.7300

Monolith washbasin 60 cm

Monolith washbasin 60 cm art.7304

Washbasin 45x95 cm

Washbasin 45x95 cm art.7410

Washbasin 38x95 cm

Washbasin 38x95 cm art.7411

Washbasin 45x75 cm

Washbasin 45x75 cm art.7408

Washbasin 38x75 cm

Washbasin 38x75 cm art.7409

Washbasin 45x65 cm

Washbasin 45x65 cm art.7400

Washbasin 38x65 cm

Washbasin 38x65 cm art.7415

Washbasin 45x55 cm

Washbasin 45x55 cm art.7401

Washbasin 38x55 cm

Washbasin 38x55 cm art.7402

Washbasin 45x45 cm

Washbasin 45x45 cm art.7412

Washbasin 38x45 cm

Washbasin 38x45 cm art.7414

Washbasin 45x45 cm

Washbasin 45x45 cm art.7403

Washbasin 38x45 cm

Washbasin 38x45 cm art.7406

Washbasin ø45 cm

Washbasin ø45 cm art.7404

Washbasin ø 38 cm

Washbasin ø 38 cm art.7405

Lavabo nero

Lavabo nero art.5233NE / 5234NE

Washbasin platinum/white

Washbasin platinum/white art.5233PL / 5234PL

Washbasin gold/white

Washbasin gold/white art.5233OR / 5234OR

Washbasin glossy gold/black

Washbasin glossy gold/black art.5233NO / 5234NO

Washbasin black

Washbasin black art.9863NE

Washbasin gold/white

Washbasin gold/white art.9863OR

Washbasin platinum/white

Washbasin platinum/white art.9863PL

Washbasin gold/black

Washbasin gold/black art.9863NO

Washbasin 90 cm

Washbasin 90 cm art.5232

Washbasin 100 cm

Washbasin 100 cm art.5236

Washbasin 85 cm

Washbasin 85 cm art.5235

Washbasin 50 cm

Washbasin 50 cm art.5200

Washbasin 35 cm

Washbasin 35 cm art.5201

Lavabo 70 cm

Lavabo 70 cm art.5234

Washbasin 54 cm

Washbasin 54 cm art.5233

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.5206

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.5209

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.5208

Washbasin Slate-grey

Washbasin Slate-grey art.9864AR

Washbasin slate-grey

Washbasin slate-grey art.5234AR

Washbasin slate-grey

Washbasin slate-grey art.5233AR

Washbasin Travertine

Washbasin Travertine art.9864TR

Washbasin travertine

Washbasin travertine art.5234TR

Washbasin Travertine

Washbasin Travertine art.5233TR

Washbasin 90 cm

Washbasin 90 cm art.2005

Ninive basin 120 cm

Ninive basin 120 cm art.2007

Washbasin 85 cm

Washbasin 85 cm art.7102

Washbasin 105 cm

Washbasin 105 cm art.7103

Washbasin 75 cm

Washbasin 75 cm art.7101

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.7120

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.7120/7121

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.7120/7122

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.7119

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.7119/7121

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.7119/7122

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.7100

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.7104

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.7148

Washbasin 42 cm

Washbasin 42 cm art.7105

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.7106

Washbasin 70 cm

Washbasin 70 cm art.2036

Washbasin cm 141

Washbasin cm 141 art.7228

Washbasin 121 cm

Washbasin 121 cm art.7227

Washbasin 121 cm

Washbasin 121 cm art.7226

Wahbasin 101 cm

Wahbasin 101 cm art.7225

Washbasin 91 cm

Washbasin 91 cm art.7224

Wahbasin 81 cm

Wahbasin 81 cm art.7223

Wahbasin 71 cm

Wahbasin 71 cm art.7222

Washbasin 61 cm

Washbasin 61 cm art.7221

Washbasin 121 cm

Washbasin 121 cm art.2044

Washbasin 106 cm

Washbasin 106 cm art.2033

Washbasin 96 cm

Washbasin 96 cm art.2032

Washbasin 86 cm

Washbasin 86 cm art.2031

Washbasin 71 cm

Washbasin 71 cm art.2030

Washbasin 61 cm

Washbasin 61 cm art.2045

Washbasin 75 cm

Washbasin 75 cm art.6036

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.6035

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.6032M

Washbasin 48 cm

Washbasin 48 cm art.6022

Washbasin 50x27 cm

Washbasin 50x27 cm art.6031

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.6030M

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.6034M

Washbasin 30x30 cm

Washbasin 30x30 cm art.6033M

Washbasin 100 cm

Washbasin 100 cm art.6100

Washbasin 80 cm

Washbasin 80 cm art.6101

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.6102

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.6103

Washbasin 45x40 cm

Washbasin 45x40 cm art.6104

Washbasin 75 cm

Washbasin 75 cm art.5231

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.5230

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.5205

Washbasin 50 cm

Washbasin 50 cm art.5204

Washbasin 48 cm

Washbasin 48 cm art.5203M

Washbasin 45 cm

Washbasin 45 cm art.5202

Eloise 62 cm

Eloise 62 cm art.6001

Eloise Mini 57 cm

Eloise Mini 57 cm art.6000

Denise 56 cm

Denise 56 cm art.6002

Washbasin cm 56

Washbasin cm 56 art.2035

Washbasin 66 cm

Washbasin 66 cm art.6003

Leone washbasin

Leone washbasin art.4018

MEG PRO washbasin 121

MEG PRO washbasin 121 art.8966

MEG PRO washbasin 91

MEG PRO washbasin 91 art.8967

MEG PRO washbasin 71

MEG PRO washbasin 71 art.8968

Wall-hung washbasin-washtub

Wall-hung washbasin-washtub art.5482

Washbasin 60x38 cm

Washbasin 60x38 cm art.5452

Washbasin 50x38 cm

Washbasin 50x38 cm art.5417

Washbasin 70x38 cm

Washbasin 70x38 cm art.5453

Wall-hung washbasin 45x40

Wall-hung washbasin 45x40 art.5407M

Monolith washbasin 50x40

Monolith washbasin 50x40 art.5405

 Washbasin 110 cm

Washbasin 110 cm art.8435M

Washbasin 95 cm

Washbasin 95 cm art.8434M

Washbasin 75 cm

Washbasin 75 cm art.8433M

Washbasin 65 cm

Washbasin 65 cm art.8432M

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.8431M

Hand-basin 50 cm

Hand-basin 50 cm art.8430

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.8417M

Washbasin 71 cm

Washbasin 71 cm art.8400M

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.8416M

Washbasin 71 cm

Washbasin 71 cm art.8401M