Tabulae

Tabulae

SHELVES

Ceramic shelf with two holes 121x46

121 x 46 art.2054

Ceramic shelf

Ceramic shelf with SX-DX hole (reversible) 121x46

121 x 46 art.2055

Ceramic shelf

Ceramic shelf with central hole 101x46

101 x 46 art.2052

Ceramic shelf

Ceramic shelf with SX-DX hole 101x46

101 x 46 art.2053

Ceramic shelf

Ceramic shelf with SX-DX hole (reversible) 81x46

81 x 46 art.2051

Ceramic shelf

Ceramic shelf with SX-DX hole (reversible) 61x46

61 x 46 art.2050

Ceramic shelf

Ceramic shelf with no hole 101x46

101 x 46 art.2058

Ceramic shelf

Ceramic shelf with no hole 81x46

81 x 46 art.2057

Ceramic shelf

Ceramic shelf with no hole 61x46

61 x 46 art.2056

Ceramic shelf

STRUCTURES

Underbasin structure 111x46

111 x 46 art.2072

Structure

Wall mounted structure 111x46

111 x 46 art.2075

Structure

Wall mounted structure 111x46

111 x 46 art.2078

Structure

Underbasin structure 91x46

91 x 46 art.2071

Structure

Wall mounted structure 91x46

91 x 46 art.2074

Structure

Wall mounted structure 91x46

91 x 46 art.2077

Structure

Wall hung structure 121x46

121 x 46 art.2089

Structure

Wall hung structure 101x46

101 x 46 art.2088

Structure

Wall hung strucuture 61x46

61 x 46 art.2086

Ceramic shelf