Countertop / wall hung

Washbasin 75 cm

Washbasin 75 cm art.6036

Washbasin 55 cm

Washbasin 55 cm art.6035

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.6032M

Washbasin 48 cm

Washbasin 48 cm art.6022

Washbasin 50x27 cm

Washbasin 50x27 cm art.6031

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.6030M

Washbasin 40 cm

Washbasin 40 cm art.6034M

Washbasin 30x30 cm

Washbasin 30x30 cm art.6033M

Washbasin 100 cm

Washbasin 100 cm art.6100

Washbasin 80 cm

Washbasin 80 cm art.6101

Washbasin 60 cm

Washbasin 60 cm art.6102

MEG PRO washbasin 121

MEG PRO washbasin 121 art.8966

MEG PRO washbasin 91

MEG PRO washbasin 91 art.8967

MEG PRO washbasin 71

MEG PRO washbasin 71 art.8968